Piratpartiet: Styrelseval eller inte?

Som jag hoppas att alla medlemmar i Piratpartiet vet så kommer vi att ha ett extrainsatt medlemsmöte till helgen i Piratpartiet. Anledningen är att förra årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ordna ett extrainsatt medlemsmöte för att kunna göra en andraläsning av de reviderade stadgarna som röstades genom på årsmötet.

För att en stadgeändring ska gå igenom krävs det nämligen en andraläsning (att man tar upp det på två möten efter varandra), dessutom krävs det att förslaget går igenom med mer än 75% majoritet. Så det krävs ganska mycket för att få genom en stadgeändring vilket jag personligen tycker är bra, stadgar ska man vara försiktiga med.

Årsmötet beslutade även att vi skulle hålla styrelseval. Det är nu det blir en aning krångligt. De nuvarande stadgarna säger att vi ska hålla styrelseval på årsmötet på våren. De ”nya” stadgarna säger att vi ska hålla val även på medlemsmöte på hösten. I beslutet om att fastställa stadgarna på förra mötet så fanns även inbäddat att vi skulle hålla alla val på medlemsmötet som de nya” stadgarna säger att vi ska göra… en aning förenklat.

När jag röstade för stadgarna förra gången så reflekterade jag inte ens över att vi skulle hålla styrelseval senast 1:a november enligt beslutet. Det kändes så långt bort och visst har man hämtat sig ifrån valet den 19:e september när det är november? Vi borde verkligen ha lärt oss från EU-valet att det tar längre tid än så i en organisation när man har med människor att göra. Nu har inte någon regelrätt val-koma slagit till (en del är mer kreativa och peppade än någonsin) men det är ändå så att saker lätt faller mellan stolarna och att för att komma på räls igen ordentligt tar det ett par månader. Det är inte bra, det är något vi ska försöka bättre oss på, men jag ser det som ett faktum just nu. Vi har för få som jobbar för mycket för att det inte ska hända.

Under valet så fokuserade alla på valet. Givetvis. Svårt att motivera något annat. Det betyder att ett medlemsmöte som skulle hållas i november fortfarande kändes långt bort och inget man var tvungen att ta tag i mitt i valrörelsen. Styrelsen hade dessutom sitt på det torra med saker att göra under sommaren med sjökort och avhoppade kandidater. Likaså hade inte valberedningen ens fått information om att de skulle bereda förslag till mötet i höst utan var fullt beredda att förbereda val till årsmötet till vår (förutom att det såklart stod i beslutet, men det är lätt att missa). Det går att bråka om vems fel det är, men det är ändå ett faktum. Jag missunnar inte någon att peka finger mot styrelsen eller mot valberedningen eller vem annars man hittar att peka finger åt, men viktigast för mig nu är att reda ut situationen.

Det låter allvarligare än det är, att reda ut situationen. Det jag menar är att vi har alltså ett beslut på att vi ska hålla val som valberedningen inte är bredd att lägga fram förslag på. Det är inte bra. Jag tror absolut att enskilda medlemmar kan nominera kompetenta och duktiga personer till styrelsen, men en valberedning går noggrant igenom varje kandidat och väger dem emot varandra och tar fram ett komplett och helhetligt förslag. Jag tycker det är bra att inte alltid valberedningens förslag som går igenom eftersom det betyder att medlemmarna är med aktivt och påverkar, men jag anser ändå att deras arbete är en otroligt bra grund för medlemmarna att basera sina åsikter på, oavsett om medlemmarna gillar valberedningens arbete eller inte.

Styrelsen har på detta premisser tagit beslutet att rekommendera för medlemsmötet att inte hålla val på detta möte utan skjuta upp dem till ett senare möte. För att valberedningen ska kunna göra ett bra jobb men också för att medlemmarna ska vara beredda på att de ska nominera kandidater och gör ett väl genomtänkt val. Jag står helhjärtat bakom den rekommendationen. Jag förstår de som vill se en ny styrelse och jag förstår dem som vill se SINA kandidater i den nya styrelsen, men jag hoppas ändå att folk tar ett steg tillbaka och verkligen tänker genom förslagen.

På själva mötet kommer det gå till som så att det är övergångsreglerna som kommer avgöra vilket beslutet blir. Övergångsreglerna är de regler som fogar samman de hål som finns mellan våra nuvarande stadgar och våra ”nya” stadgar. De är nödvändiga eftersom det annars blir ett konstigt hopp mellan det som inte stämmer mellan dem.

I förslag 1 så röstar man för att hålla alla val på detta möte nu i helgen.
I förslag 2 så röstar man för att hålla alla val på årsmötet i vår (april).
I förslag 3 så röstar man för att ha ett extrainsatt medlemsmöte innan slutet av februari, som bara behandlar de val som skulle ha gjorts på mötet i helgen.

Jag tycker även att man ska ha i åtanke attityden (psykologin) som var i partiets organisation under valet. Det blåstes klart skepp (i mars har jag för mig) och alla interna frågor ”fick inte” diskuteras under hela valet. Attityden hos många var att om man dryftade saker som medlemsmöte eller interna frågor så var man valhaverist och ville inte fokusera på att baxa in PP i riksdagen. Det var under de premisserna som valberedningen skulle driva nomineringsprocess där de flesta i valberedningen dessutom var djupt ingrottade i valarbetet. Jag säger inte att det är en ursäkt, jag säger att det är en förklaring. Givetvis kommer inte alls hålla med, men det är vad jag tror påverkade. Vi är inte mer än människor.

Så det är med de orden som jag hoppas att medlemsmötet väljer att inte ha val på det här mötet. Jag vill att styrelseval av personer som kommer sitta i styrelsen i flera år ska vara mer genomtänkta än nomineringar några dagar innan mötet av de man tycker om. Vill också påpeka att jag inte säger något om de som är nominerade redan, detta har inget att göra med vilka som ligger på förslag eller som kommer ligga som förslag. Det finns säkert flera där som jag också gillar och vill se i styrelsen (jag har inte ens läst nomineringarna än), men detta handlar inte för mig om personer utan om stadighet och långsiktighet i organisationen.

Beslutet är helt upp till medlemsmötet, det är det som är så fint med demokrati, det är medlemmarna som beslutar. Det vill säga du.

 

Skrivelse till Piratpartiets styrelse: Värderingsdokumentet

Som ni vet, eller inte vet, så är jag kritiskt till det värderingsdokument som Piratpartiet har. I valtider har annat prioriterats men nu känner jag att det är dags (speciellt när jag sitter i styrelsen och kan påverka inifrån) att revidera detta dokument.

Anledningen till att det handlar om en revidering är för att många i styrelsen har uppfattningen att om vi river upp dokumentet så ser det ut som att vi inte har några värderingar alls. Här håller jag inte med men respekterar deras syn på det hela och föreslår därför en revidering istället för ett upprivande. Det är innehållet jag är kritisk till och det försvinner/arbetas om i vilket fall. Det viktiga för mig är att alla som vill ges en chans att vara med i processen i att fastställa värderingar.

Det har dessutom blivit klart för mig att det här dokumentet skapar bara genom namnet i sig missförstånd. Ena sidan ser det som våra interna arbetsvärderingar (kasta inte sudd i klassrummet och prata inte när andra pratar) och den andra sidan ser det som våra politiska värderingar (vi värdesätter integritet och rättssäkerhet). Med de helt skilda vinklarna om vad dokumentet ska innehålla är det givet att det blir stora missförstånd och upprörda känslor. Jag hoppas att genom att revidera dokumentet kan vi komma förbi de missförstånden och viktigast av allt är att förankra det.

Som snart färdigutbildad pedagog (nått ska jag väl kunna skryta med efter snart 6 års studier) så gillar jag att ta just klassrumsexemplet. Ska man få en klass med på regler i klassrummet för hur man ska bete sig så ska man inte sätta upp en lapp där det står ”Ha inte mobiltelefonen på under lektionen” och ”Kasta inte papper på varandra” utan man sätter sig tillsammans med eleverna och kommer överens om de regler som ska finnas. Jag kan lova att ungefär samma regler som DU vill ha kommer dyka upp, för eleverna vill också ha dem. Så vi kommer stå med ungefär samma regler oavsett metod, så då kan man undra var det skiljer sig. Det skiljer sig att regler/arbetsmetoder/värderingar som man varit delaktiga i att ta fram har man större respekt för och därför följer. Att få uppföranderegler bankade i huvudet kommer aldrig fungera i det här partiet vilket jag är glad för.

Vi kanske kommer fram till att vi behöver två värderingsdokument, vi kanske kommer fram till att politiska värderingar inte behövs eller så kommer vi fram till att vi inte behöver uppföranderegler. Det får vi se när slutresultatet produceras. Personligen tror jag att lösningen är just två dokument som tar upp båda sidornas perspektiv.

Jag kommer försöka få styrelsen att ta upp detta på nästa styrelsemöte som är redan den 14:e oktober. Lyckas inte det så kommer jag se till att det tas upp på ännu nästa möte.

Skrivelsen som i denna stund även skickas till Piratpartiets Styrelse:

Piratpartiets värderingar (http://www.piratpartiet.se/varderingar ), som klubbades av tidigare partistyrelse på styrelsemöte den 12-13 december 2009 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=22653&page=1 ).har ifrågasatts vid ett antal tillfällen efter att det antogs (för exempel: se Ulf Bjerelds analys här: http://ulfbjereld.blogspot.com/2009/12/piratpartister-pa-framkant-men.html samt följande forumtråd: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24106&page=1 ).

Vid klubbandet konstaterade dessutom den då sittande styrelsen att det fanns ett behov för ett levande dokument (protokollsutdrag: ”Styrelsen diskuterade frågan och konsaterade behovet om levande dokument rörande partiets kultur. Styrelsen beslöt att anta dokument ”Ledarskap i piratpartiet” samt ”Piratpartiets värderingar” efter votering. Dokument bifogas.” ). Då partiet nu går in i en period av självreflektion och eftertanke finns det utrymme för att se över dokumentet och göra eventuella ändringar för att uppfylla den tidigare styrelsens önskningar om ett levande dokument.

Då ett värderingsdokument av naturen bör vara ett bestående dokument som uppdateras med varsamhet är arbetet med översyn och framtagande ett tydligt falll av strategiskt arbete som därmed faller på styrelsens ansvarsområde. För att säkerställa ett gott underlag för en framtida styrelsediskussion om värderingsdokumentet, samt att arbetet förankras hos medlemmarna bör en arbetsgrupp utses av styrelsen för att, i samråd med medlemmarna, ta fram ett beslutsunderlag till ett framtida styrelsebeslut i frågan.

Yrkande

att (1): Styrelsen tillerkänner som sin åsikt att partiets värderingsdokument bör ses som ett levande dokument och därmed regelbundet omprövas och uppdateras.

att (2): Styrelsen ålägger åt Mårten Fjällström* att, senast den 30e november, lägga fram ett förslag till styrelsen på en arbetsgrupp som kan utreda värderingsdokumentet, samt ett förslag på de riktlinjer som denna arbetsgrupp ska utgå ifrån i sitt arbete.

 

*(Mårten är tillfrågad om han vill men jag ska erkänna att jag inte hört något från honom så personen kan komma att ändras, heck hela beslutet kan komma att ändras, detta är och ska ses som ett förslag)

Datalagring – hur skyddar vi oss?

Nu är det dags att driva genom datalagringsdirektivet. Hur lång tid det kommer ta är osäkert, men min gissning är att det inte kommer dröja allt för länge.

Jag är säker på att det kommer dyka upp diverse bloggar som klankar ner på regering och på opposition när det gäller datalagringsdirektivet. Det är givetvis bra på ett sätt, eftersom skuld ska läggas där det bör, och den skulden ligger på de som driver genom lagen. Vi kan vara hur arga som helst om att de ska införa detta, men låt mig få vara pessimistisk en stund; vi har vetat om detta länge, ”inget” har hänt och oavsett hur mycket vi gnäller så kommer det införas. Som jag sa, jag är pessimistisk just nu. Jag hoppas att jag kan skriva ett inlägg som handlar om hur fel jag hade och att vi stoppade allting i tid, men jag förväntar mig tyvärr det värsta.

En del kommer också påpeka hur lönlöst det är i jakten på brottslingar eftersom de som vet vad de håller på med (vilket tyvärr brottslingar gör) vet också hur man skyddar sig. De vet hur man bygger krypterad kommunikation som gör att det inte går att spåra, de vet hur man ändrar IP-adresser och studsar omkring dessa på servrar hit och dit.

Som det kanske märks är jag ingen datanörd. De som är det kommer förfäras över mitt språkbruk när det gäller de tekniska detaljerna jag prata om, eftersom jag just inte vet vad jag pratar om. Jag är samhällsvetare i grunden och snart pedagog till yrket. Jag är de ovetande stackars medborgare som inte kommer ha någon aning om ingen berättar för mig hur jag ska göra.

De som vill driva genom datalagring säger såklart att de gör det för att skydda oss. Dig och mig. Vanliga medborgare. Vi som har rent mjöl i påsen. Det som händer är dock att de är vi som hamnar i kläm. Det är vi som blir övervakade och förlorar vår integritet. Inte de som vet hur man skyddar sig.

Vad kan då du och jag göra, som inte vet hur man hackar tunnlar och kryptonycklar eller som inte vet hur man laddar ner den där senaste versionen av kryptering på mobilen eller som inte ens vet vad kryptering till fullo är? Vi kan påverka på alla sätt vi kan, skicka mail till politiker, skriva debattartiklar, gå ut på gatorna och demonstrera, vi kan gå upp till kamp! Dock kvarstår det faktum att vi inte vet hur vi skyddar oss från datalagringen.

Där har vi integritetsvänner ett stort ansvar att berätta på ett pedagogiskt, lättförståeligt och lättillgängligt sätt hur vi skyddar oss. Se detta som en utmaning du som vet hur man faktiskt gör att berätta det för oss som inte gör det. Låt oss hjälpa varandra.

Min framtidsvalsanalys

Vi har fått en hel drös med eftervalsanalyser på diverse bloggar, vilket jag tycker är jättebra, men istället för att fokusera på att analysera det som har varit tänker jag analysera mig själv i hur jag vill bli i framtiden, det vill säga det jag vill kalla en framtidsvalsanalys. Jag tänker heller inte gå in på SD och deras valframgångar eftersom det jag skulle ha sagt nog har sagts av andra redan.

Så vad vill jag i framtiden? Jag slogs av en lite fascinerande insikt under valnatten och skrev den även på min Facebook, nämligen; Jag vill driva politik, inte kampanj.

Det kanske ses som underliga ord ifrån en person som de senaste månaderna lagt ner själ och hjärta i både Östra Distriktet som Distriktsledare för att peppa till kampanj och i Linköping för att driva lokalvalskampanj. Speciellt underligt blir det när jag vet att jag har tyckt om varenda minut av det trots stress, press och stundom känslor av hopplöshet. För visst finns det alltid hopp och det finns även hopp i ett dåligt valresultat.

De jag pratar med i partiet, och de som skriver på bloggarna runt om, känns peppade fortfarande. Det känns som att vi inte är beredda att rulla runt och dö… och varför skulle vi det? Vi behövs fortfarande och tror folk att det är över nu så är i alla fall jag beredd att visa att de har tokigt fel.

Som sagt, det kanske ses som underliga ord. Fast för mig finner det sig ganska naturligt. Jag har kommit till insikten att jag vill driva politik och att Piratpartiet ibland har en tendens att vara väldigt kampanjfokuserat, på både gott och ont. Det onda är att politiken får ta ett steg bakåt. Detta ska inte tas som att jag säger att kampanj inte behövs, det ska heller inte tas som att jag säger att kampanjdrivna människor inte vill driva politik.

Det jag säger är att för mig är det viktigt att opinionsbilda långsiktigt och lobba för att påverka. I Linköping finns det något som heter medborgarförslag som går ut på att alla invånare får lägga förslag till kommunen som de måste ta upp på ett kommunfullmäktigemöte. Om det blir något av det får vi se, men det är en chans att påverka. Politiker säger hela tiden att de håller med oss, låt oss se vad de tycker när vi droppar förslag efter förslag i knäna på dem som är just våra frågor. Kommer de hålla med eller skyr de förslagen som pesten? Det ska bli spännande att se.

Det går även att påverka de politiker som sitter i riksdagen idag. Man kan uttrycka sina åsikter på massor med olika sätt, det gäller att vi tar de sätten och använder dem. Media finns fortfarande vilket betyder att debattartiklar, insändare och pressmeddelanden ska skrivas och skickas iväg. Jag tror att både jag och Piratpartiet måste lära oss att driva politik inte bara är att dela ut flyers och sätta upp affischer även om det såklart också behövs.

Jag vill också driva politik genom att bygga. De lokala kommun- och landstingsprogrammen måste ses över och utökas samt på vissa ställen individualiseras till att passa varje enskild kommun. Mitt personliga mål är att vi ska ställa upp i betydligt fler kommuner och landsting nästa val (helst alla) och ge lokalt aktiva förutsättningar för att lyckas med det. Piratpartiets politik behöver också ses över, hur, det får tiden utvisa, men jag tror på att vi måste bli mer konkreta i våra uttryck och försöka bli mer tillgängliga. Vi har en tendens att prata förkortningar och slänga med ord som integritet och transparens vilket ofta ses som ”flum”.

För att få folk att förstå vårat ”flum” så är jag övertygad om att vi måste satsa på informationskampanjer. Därför har jag startat ett projekt som jag kallas Projekt: Infokampanj. Det går ut på att få ihop texter om varje sak som vi pratar om (såsom FRA, Datalagringsdirektivet, Fildelning, ACTA, IPRED osv), skapa enklare pdf-filer med denna info och göra det tillgängligt för funktionärer/aktivister/medlemmar att kunna skriva ut. De ska vara perfekta för att råka glömma på bussen eller tåget och att lägga i exempelvis fikarummet. Jag har även idéer om att starta studiecirklar för äldre för att lära sig använda internet, men det är bara på idéplan än så länge.

Som det kanske märks känner jag mig sporrad att fortsätta arbeta och att påverka. Både inom partiet och utanför. Jag ser fram emot åren som kommer och oroa er inte, år 2014 kommer ni se även mig med foldrar och flyers i händerna eller upptejpandes affischer i stan!

Jag tänker lämna er med ett intryck ifrån en sak som dök upp i media. En sak som jag tror att vi alla kommer ihåg det vill säga våra humoristiska ironiska argument för att rösta Pirat. En av dessa innehöll mig. Det stod att man skulle rösta Pirat för att jag då skulle färga håret rosa om vi kom in i riksdagen. Jag lovade detta eftersom jag genuint tror att det behövs fler rosa Pirater, men också för att visa att man måste ta lite risker här i livet.

Nu kom vi inte in, men rosa Pirater behövs ju fortfarande så guess what…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I DID IT ANYWAY!

Dagen före väljaredan

Dagen före väljaredan var vi ute på stan i Linköping och delade ut kultur. Eller kulturbombning som vi gillar att kalla det eftersom man bombar folk med kulturen. Det var en succé! Detta måste vi göra oftare, inte bara för att det är en bra idé i sig utan för att det lockar till sig otroligt mycket folk och dränker de andra partierna ganska rejält. Vid vårt tält var det alltid folk, alltid.

Det är något speciellt med att se uttrycket i en kvinnas ansikte när man på frågan ”Hur mycket kostar en bok?” svarar att det är gratis för vi vill dela med oss av kultur. Hon spärrade upp ögonen och när hon fortsatte att titta genom högarna med böcker såg det ut som att hon pallade äpplen eller tog den sista biten av tårtan. Som att det var förbjudet och att hon inte riktigt fick, men hon kunde inte låta bli i alla fall. När hon sedan frågade om hon fick ett paraply (vi hade ett gäng rosa barnparaplyer som Henri Rydberg inte hade användning för som vi gav bort med PP-klistermärken på) och jag sa ”Jajjemen” så såg hon på mig som att jag var Jesus själv och frågade lite andfått efter information om partiet. Hon fick med sig alla foldrar vi hade och skulle hem och lusläsa sa hon.

Samma sak hände även senare på dagen, men den här gången en äldre man som frågade hur mycket det kostade. Han fick svaret att det var gratis och efter att ha sett sådär otroligt gulligt glad ut i flera minuter så packade han på sig sju böcker och en DVD och knallade hemåt.

Och vem skulle inte ha velat rota genom böcker som En midsommarnatts dröm, Sagan om ringen, Harry Potter, Kittys äventyr, Ordlista i Ekonomi, Spansk-Svensk ordlista (med mååånga fler)  eller filmer som Beck, diverse anime och Arn? Det var så mycket på vårt bokbord, säkert en 200 böcker iaf, att det är helt omöjligt att räkna upp allt och jag vill tacka ALLA som donerade kultur så otroligt mycket! Det spred både glädje, kultur och en aning politik.

Vi lockade till och med till oss valarbetare från de andra partierna som kom och pratade med oss och ville ta del av kulturen. Då måste det räknas som en succé tycker jag.

Det är dagen före väljaredan och det börjar bli mycket nervöst i magen. Jag är inte bara nervös för riksdagsval utan även landsting och kommunen! Som att ett val inte räckte att vara nervös över… Men jag tror på oss, jag tror på att vi kommer lyckas och jag tror på integritet, kultur och kunskap!

Imorgon ska jag gå och rösta 😀 Sedan blir det valvaka och firande av alla mandat som PP lyckas knipa.

Cloetta Center

Någonstans över 5000 gymnasielever var inbjudna till Cloetta Center i Linköping för att få en chans att fråga ut partierna om vad de tycker och även se valrörelsens största livedebatt som Östnytt kallar det. Givetvis dök både representanter ifrån Ung Pirat och Piratpartiet upp för att hjälpa till med bokbord och att guida gymnasieleverna i vad Piratpartiet tycker.

På två timmar så var alla våra giveaways slut (200 ballonger, 600 pennor, 400 pins av olika slag och ca 500 klistermärken). Flera stycken kom och frågade efter fler pins, så intresset var stort. En annan sak man kan kolla efter för att se vilka partier som inte är populära är hur många som har sina flyers slängda på marken. På hela Cloetta Center såg jag EN Piratpartifolder på marken. En enda.

Debatten var generellt bra men jag kommer nog få någon typ av hjärnblödning om jag hör någon i det Rödgröna blocket säga ”skatter” en gång till. Det fanns inte ett påstående som inte kryddades med att Alliansen vill sänka skatterna och att de inte tycker om det. Tyvärr måste mitt gröna hjärta också erkänna att det var Alliansen som vann debatten stort. De vann på retorik och glimten i ögat, inte så mycket på vad de faktiskt sa. Man kan tycka att det är viktigare att lyssna på vad de säger, men de som kan lite om retorik vet att de flesta inte fungerar på det sättet. Det handlar precis lika mycket om hur man säger något som vad man faktiskt säger.

Det roliga var att när debattörerna presenterades första gången så började moderatorn från höger och presenterade Alliansens debattörer först. Det var knäpp tyst i salen. När han presenterar Stefan Flod ifrån Ung Pirat så jublar halva publiken högt! Som Piratpartist kunde man inte låta bli att le stort.

Det som märktes både av de frågor som eleverna ställde och på de frågor som de ställde till oss vid bokbordet var att det de vill ha svar på är konkreta lösningar. De vill inte veta att politiker vill förbättra för funktionshindrade på arbetsmarknaden utan de vill veta hur de tänker göra. Jag personligen tror att de är något på spåren. För att gammelpartierna vill göra saker är inte svårt att lista ut och när de pratar om att de vill göra något så säger de samma saker, men när man pratar om hur de vill göra förändringar så skiljer det sig en del. Två saker som fastnade i mitt huvud är att Folkpartiet vill ta in föräldrarna i klassrummet och Vänstern vill inte sänka skatterna.

En annan sak som jag märkte var att de flesta är genuint intresserade av oss som parti och är lite fundersamma över varför vi inte har heltäckande politik. Förklarar man att det är för att vi fokuserar på det vi är bra på och låter de andra partierna fokusera på vad de är bra på så nickar de och köper konceptet fullt ut. Det är klart att vi alltid kommer mötas av några som frågar ”Varför vill ni förstöra musikindustrin?” och hur mycket man än säger att skivindustrin går bättre nu än någonsin och att det finns undersökningar som visar att de som köper mest kultur är de som fildelar, så kommer de inte övertalas. Varför? För att de tror helt enkelt inte på oss.

Debatten fokuserade på att ställa de Rödgröna mot Alliansen så tyvärr fick Stefan Flod inte så mycket tid att säga något, men att han var där och att vi var där gjorde mycket!

Visioner och tjänstemän

Förtroendet för politiker är försvinnande lågt. Det behövs det nog ingen undersökning för att lista ut, även om det nu har gjorts en.

Svenskar har lågt förtroende för politiker visar en enkätundersökning från Novus. Tre månader innan valet 2010 svarar mer än varannan person att de inte litar på riksdagspolitikerna och bara en av tio anser att de har möjlighet att påverka de folkvalda i riksdagen.

Det är inte långt bort att man skämtar om att politiker ljuger, bedrar eller struntar i sina vallöften. En kompis till mig som också är politiker själv sa en gång för inte så länge sen ”Bara ljug, du är ju politiker.” Jag kan heller inte klandra dem med tanke på diverse skandaler som uppdagas i politikerkretsar titt som tätt.

Det påminner mig om ett seminarium som jag var på i Almedalen om samarbetet mellan tjänstemän och politiker i lokalpolitiken. Jag tog med mig två saker ifrån det seminariet som egentligen hör till samma tema. Det tjänstemän vill ha ifrån politiker är tydlighet i de frågor som de prioriterar och tydlighet i de frågor som politiker prioriterar bort. Jag tror att de som svarat på undersökningen från Novus har upplevt samma frustration. Att politiker lovar men inget händer, att politiker talar om drömmar och visioner men det hjälper inte Sara 15 som vill kunna gå till ungdomsgården på fritiden eller Helge 79 som inte kan leva på pensionen.

Frustrationen handlar om att politiker bara har visioner medan tjänstemän måste stå för det sakliga och möjliga, det realistiska. Har då politikerna visioner om allt kan tjänstemännen omöjligen göra allt för att det ska bli så. Politiker måste våga prioritera.

Däremot tror jag det är farligt när vi politiker slutar drömma. För slutar vi att drömma vem ska då se till att drömmarna slår in? Realister i all ära (och jag är en av dem) men utan drömmarna når vi aldrig upp till skyarna.

Jag tror att det är bra att drömma, men jag tror att det är bra att vara realist och att prioritera. Jag har tur som är Piratpartist eftersom inget av detta är svåra saker att lyckas med. Genom ett initiativ av Jimmy Callin som heter 2022 så kommer jag vara med och drömma om framtiden och genom att jobba för de specifika frågor som Piratpartiet kan bidra med i lokalpolitiken kommer jag prioritera dessa om vi blir invalda lokalpolitiskt.

På det sättet kanske det går att bygga upp förtroendet för politiker igen. Genom att visa att drömmar kan bli sanna om man drömmer om sådant som man faktiskt kan förändra, ett steg i taget.

Piratbilder

Flyersutdelning i Örebro 20/3 2010

VL Örebro och DL Östra Distriktet (vad är det för blick egentligen? 😀 )

Kommun- och Landstingskandidat Henri kampanjar i Linköping

Lokalvalskandidaterna Henri och Yan. Flyersutdelning i Linköping 1/5 2010

Östra Distriktsrådet (10-11/4 2010) serverades en mumsig ostbricka på kvällen #ostkupp!

Psykologi vs. FRA

Detta kräver länkkärlek. En av mina kompisar som inte är aktiv i Piratpartiet men är sympatisör har bloggat om det farliga med att vaggas in i falsk trygghet så att vi själva inte tänker på det. När hon dessutom dedikerat inlägget till mig kan jag inte göra så mycket annat än att känna mig lite stolt.

Hon pluggar psykologi och kom och tänka på att dra parallellen kring till FRA.

Vi håller på att diskutera ett kapitel om attityder och attitydförändringar och psykologisk forskning visar på att om det är något som inte påverkar en direkt så tenderar man till att förlita sig på väldigt enkla saker för att fatta beslut, istället för att faktiskt värdera argumenten som läggs fram. Man är lat, helt enkelt. En av mina kurskamrater pratade om tvättmedel och ställde sig frågan hur det kom sig att hon valt just det märket, och funderade på att det är ganska skrämmande om samma fenomen användes för mer ljusskygga syften än så, t.ex. politik… Och det fick mig att fundera och komma till en slutsats som definitivt gör mig illa till mods.

Kika in på hennes blogg och läs hela inlägget.

Slutvotering: Värderingsdokumentet

Just nu pågår årsmötet i Piratpartiet och jag har valt att inte blogga om det. Tills nu. Rick har nämligen bloggat om att vi ska inte skrota värderingsdokumentet. Hans resonemang är att:

Motionen B09 vill ta bort Piratpartiets värderingar. Det är en väldigt udda motion för mig — varje organisation består av tre komponenter: sin vision (vad man vill uppnå), sin metod för att nå visionen, och sina värderingar som man arbetar med under tiden. Att avskaffa värderingarna är lika konstigt som att avskaffa visionen (principerna) eller metoden (vågmästarställningen). Det gör man liksom bara inte. Man ändrar dem hur mycket man vill, och det ska man också göra, men man avskaffar dem inte. Rösta AVSLAG på B09 här.

Det låter jättefint. Ska vi då se vad som står i Piratpartiets värderingar. Man skulle ju kunna förvänta sig att det ska stå saker om att vi värnar om privatliv och att vi värderar rättssäkerhet. Det står dock följande:

Vår organisation bygger på tre olika delar: svärmarbete, traditionellt föreningsarbete, och en hierarkisk toppstyrd struktur som fördelar mandat och resurser.

VI RESPEKTERAR KUNSKAP. Om man ska diskutera ett ämne, så är hårda mätdata bäst. Näst bäst är en person som har sakkunskap i ämnet. Vetande, kunnande och sakerfarenhet går före tyckande, och hårda mätdata går före vetande.

Kritiken mot just dessa paragrafer har varit enorm inom partiet. Faktum är att det internt betraktas som ett lulz-dokument som man kan vinna billiga poäng genom att citera när något i partitoppen inte följer. Men läs vad som står. Det står att Piratpartiets värderingar är toppstyrning och mätdata.

Det som motionen dessutom säger är att vi ska riva upp det (eftersom det inte förankrades alls inom organisationen) och sedan ska styrelsen skriva om och göra rätt. Det som styrelsen sagt för att rättfärdiga dokumentet är att man kan ändra det eftersom och att det ska mer ses som ett intern arbetspolicydokument. Det rimmar illa med Ricks motivering ovan. Ett internt arbetspolicydokument borde dessutom inte stå på Piratpartiets förstasida under piratpartiet.se/varderingar.

Är det verkligen vad vi vill stå för som parti? Är det de värderingar vi vill ha? Det står också att vi är ett riksdagsparti och ska agera som ett, när blev det en värdering? När blev det en värdering att vi ska arbeta på ett visst sätt? Att det är bra att visa respekt för andra håller jag med om, och det är mycket i dokumentet som kan återanvändas. Men att säga att det är dumt att riva upp partiets värderingar som endast Rick själv har skrivit och sen lagt fram till styrelsen utan någon som helst förankring varpå styrelsen röstat genom den… nej det håller inte. Styrelsen har argumenterat för att vi måste förankra principprogramsändringar, absolut det måste vi, men då måste vi också förankra de värderingar vi står för också.

Så snälla gå in och rösta den 1,5 timme som är kvar på att riva upp värderingsdokumentet. Det vill säga rösta BIFALL på motion B09! Låt oss istället göra om och göra rätt.

« Older entries