Grodorna Kokar

”Placeras en groda i en kastrull och vattnet kokar upp långsamt så kommer grodan att kokas levande eftersom den inte märker att det blir så varmt att den kommer dö då värmen kommer eftersom. Kokar man upp vattnet först och sedan slänger i grodan medan vattnet kokar så kommer den att hoppa ut ur kastrullen eftersom den direkt märker hur varmt det är.”

En skröna eller en väldigt bra metafor? Jag väljer det senare.