Slutvotering: Värderingsdokumentet

Just nu pågår årsmötet i Piratpartiet och jag har valt att inte blogga om det. Tills nu. Rick har nämligen bloggat om att vi ska inte skrota värderingsdokumentet. Hans resonemang är att:

Motionen B09 vill ta bort Piratpartiets värderingar. Det är en väldigt udda motion för mig — varje organisation består av tre komponenter: sin vision (vad man vill uppnå), sin metod för att nå visionen, och sina värderingar som man arbetar med under tiden. Att avskaffa värderingarna är lika konstigt som att avskaffa visionen (principerna) eller metoden (vågmästarställningen). Det gör man liksom bara inte. Man ändrar dem hur mycket man vill, och det ska man också göra, men man avskaffar dem inte. Rösta AVSLAG på B09 här.

Det låter jättefint. Ska vi då se vad som står i Piratpartiets värderingar. Man skulle ju kunna förvänta sig att det ska stå saker om att vi värnar om privatliv och att vi värderar rättssäkerhet. Det står dock följande:

Vår organisation bygger på tre olika delar: svärmarbete, traditionellt föreningsarbete, och en hierarkisk toppstyrd struktur som fördelar mandat och resurser.

VI RESPEKTERAR KUNSKAP. Om man ska diskutera ett ämne, så är hårda mätdata bäst. Näst bäst är en person som har sakkunskap i ämnet. Vetande, kunnande och sakerfarenhet går före tyckande, och hårda mätdata går före vetande.

Kritiken mot just dessa paragrafer har varit enorm inom partiet. Faktum är att det internt betraktas som ett lulz-dokument som man kan vinna billiga poäng genom att citera när något i partitoppen inte följer. Men läs vad som står. Det står att Piratpartiets värderingar är toppstyrning och mätdata.

Det som motionen dessutom säger är att vi ska riva upp det (eftersom det inte förankrades alls inom organisationen) och sedan ska styrelsen skriva om och göra rätt. Det som styrelsen sagt för att rättfärdiga dokumentet är att man kan ändra det eftersom och att det ska mer ses som ett intern arbetspolicydokument. Det rimmar illa med Ricks motivering ovan. Ett internt arbetspolicydokument borde dessutom inte stå på Piratpartiets förstasida under piratpartiet.se/varderingar.

Är det verkligen vad vi vill stå för som parti? Är det de värderingar vi vill ha? Det står också att vi är ett riksdagsparti och ska agera som ett, när blev det en värdering? När blev det en värdering att vi ska arbeta på ett visst sätt? Att det är bra att visa respekt för andra håller jag med om, och det är mycket i dokumentet som kan återanvändas. Men att säga att det är dumt att riva upp partiets värderingar som endast Rick själv har skrivit och sen lagt fram till styrelsen utan någon som helst förankring varpå styrelsen röstat genom den… nej det håller inte. Styrelsen har argumenterat för att vi måste förankra principprogramsändringar, absolut det måste vi, men då måste vi också förankra de värderingar vi står för också.

Så snälla gå in och rösta den 1,5 timme som är kvar på att riva upp värderingsdokumentet. Det vill säga rösta BIFALL på motion B09! Låt oss istället göra om och göra rätt.

Annonser