Piratpartiet: Styrelseval eller inte?

Som jag hoppas att alla medlemmar i Piratpartiet vet så kommer vi att ha ett extrainsatt medlemsmöte till helgen i Piratpartiet. Anledningen är att förra årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ordna ett extrainsatt medlemsmöte för att kunna göra en andraläsning av de reviderade stadgarna som röstades genom på årsmötet.

För att en stadgeändring ska gå igenom krävs det nämligen en andraläsning (att man tar upp det på två möten efter varandra), dessutom krävs det att förslaget går igenom med mer än 75% majoritet. Så det krävs ganska mycket för att få genom en stadgeändring vilket jag personligen tycker är bra, stadgar ska man vara försiktiga med.

Årsmötet beslutade även att vi skulle hålla styrelseval. Det är nu det blir en aning krångligt. De nuvarande stadgarna säger att vi ska hålla styrelseval på årsmötet på våren. De ”nya” stadgarna säger att vi ska hålla val även på medlemsmöte på hösten. I beslutet om att fastställa stadgarna på förra mötet så fanns även inbäddat att vi skulle hålla alla val på medlemsmötet som de nya” stadgarna säger att vi ska göra… en aning förenklat.

När jag röstade för stadgarna förra gången så reflekterade jag inte ens över att vi skulle hålla styrelseval senast 1:a november enligt beslutet. Det kändes så långt bort och visst har man hämtat sig ifrån valet den 19:e september när det är november? Vi borde verkligen ha lärt oss från EU-valet att det tar längre tid än så i en organisation när man har med människor att göra. Nu har inte någon regelrätt val-koma slagit till (en del är mer kreativa och peppade än någonsin) men det är ändå så att saker lätt faller mellan stolarna och att för att komma på räls igen ordentligt tar det ett par månader. Det är inte bra, det är något vi ska försöka bättre oss på, men jag ser det som ett faktum just nu. Vi har för få som jobbar för mycket för att det inte ska hända.

Under valet så fokuserade alla på valet. Givetvis. Svårt att motivera något annat. Det betyder att ett medlemsmöte som skulle hållas i november fortfarande kändes långt bort och inget man var tvungen att ta tag i mitt i valrörelsen. Styrelsen hade dessutom sitt på det torra med saker att göra under sommaren med sjökort och avhoppade kandidater. Likaså hade inte valberedningen ens fått information om att de skulle bereda förslag till mötet i höst utan var fullt beredda att förbereda val till årsmötet till vår (förutom att det såklart stod i beslutet, men det är lätt att missa). Det går att bråka om vems fel det är, men det är ändå ett faktum. Jag missunnar inte någon att peka finger mot styrelsen eller mot valberedningen eller vem annars man hittar att peka finger åt, men viktigast för mig nu är att reda ut situationen.

Det låter allvarligare än det är, att reda ut situationen. Det jag menar är att vi har alltså ett beslut på att vi ska hålla val som valberedningen inte är bredd att lägga fram förslag på. Det är inte bra. Jag tror absolut att enskilda medlemmar kan nominera kompetenta och duktiga personer till styrelsen, men en valberedning går noggrant igenom varje kandidat och väger dem emot varandra och tar fram ett komplett och helhetligt förslag. Jag tycker det är bra att inte alltid valberedningens förslag som går igenom eftersom det betyder att medlemmarna är med aktivt och påverkar, men jag anser ändå att deras arbete är en otroligt bra grund för medlemmarna att basera sina åsikter på, oavsett om medlemmarna gillar valberedningens arbete eller inte.

Styrelsen har på detta premisser tagit beslutet att rekommendera för medlemsmötet att inte hålla val på detta möte utan skjuta upp dem till ett senare möte. För att valberedningen ska kunna göra ett bra jobb men också för att medlemmarna ska vara beredda på att de ska nominera kandidater och gör ett väl genomtänkt val. Jag står helhjärtat bakom den rekommendationen. Jag förstår de som vill se en ny styrelse och jag förstår dem som vill se SINA kandidater i den nya styrelsen, men jag hoppas ändå att folk tar ett steg tillbaka och verkligen tänker genom förslagen.

På själva mötet kommer det gå till som så att det är övergångsreglerna som kommer avgöra vilket beslutet blir. Övergångsreglerna är de regler som fogar samman de hål som finns mellan våra nuvarande stadgar och våra ”nya” stadgar. De är nödvändiga eftersom det annars blir ett konstigt hopp mellan det som inte stämmer mellan dem.

I förslag 1 så röstar man för att hålla alla val på detta möte nu i helgen.
I förslag 2 så röstar man för att hålla alla val på årsmötet i vår (april).
I förslag 3 så röstar man för att ha ett extrainsatt medlemsmöte innan slutet av februari, som bara behandlar de val som skulle ha gjorts på mötet i helgen.

Jag tycker även att man ska ha i åtanke attityden (psykologin) som var i partiets organisation under valet. Det blåstes klart skepp (i mars har jag för mig) och alla interna frågor ”fick inte” diskuteras under hela valet. Attityden hos många var att om man dryftade saker som medlemsmöte eller interna frågor så var man valhaverist och ville inte fokusera på att baxa in PP i riksdagen. Det var under de premisserna som valberedningen skulle driva nomineringsprocess där de flesta i valberedningen dessutom var djupt ingrottade i valarbetet. Jag säger inte att det är en ursäkt, jag säger att det är en förklaring. Givetvis kommer inte alls hålla med, men det är vad jag tror påverkade. Vi är inte mer än människor.

Så det är med de orden som jag hoppas att medlemsmötet väljer att inte ha val på det här mötet. Jag vill att styrelseval av personer som kommer sitta i styrelsen i flera år ska vara mer genomtänkta än nomineringar några dagar innan mötet av de man tycker om. Vill också påpeka att jag inte säger något om de som är nominerade redan, detta har inget att göra med vilka som ligger på förslag eller som kommer ligga som förslag. Det finns säkert flera där som jag också gillar och vill se i styrelsen (jag har inte ens läst nomineringarna än), men detta handlar inte för mig om personer utan om stadighet och långsiktighet i organisationen.

Beslutet är helt upp till medlemsmötet, det är det som är så fint med demokrati, det är medlemmarna som beslutar. Det vill säga du.

 

Skrivelse till Piratpartiets styrelse: Värderingsdokumentet

Som ni vet, eller inte vet, så är jag kritiskt till det värderingsdokument som Piratpartiet har. I valtider har annat prioriterats men nu känner jag att det är dags (speciellt när jag sitter i styrelsen och kan påverka inifrån) att revidera detta dokument.

Anledningen till att det handlar om en revidering är för att många i styrelsen har uppfattningen att om vi river upp dokumentet så ser det ut som att vi inte har några värderingar alls. Här håller jag inte med men respekterar deras syn på det hela och föreslår därför en revidering istället för ett upprivande. Det är innehållet jag är kritisk till och det försvinner/arbetas om i vilket fall. Det viktiga för mig är att alla som vill ges en chans att vara med i processen i att fastställa värderingar.

Det har dessutom blivit klart för mig att det här dokumentet skapar bara genom namnet i sig missförstånd. Ena sidan ser det som våra interna arbetsvärderingar (kasta inte sudd i klassrummet och prata inte när andra pratar) och den andra sidan ser det som våra politiska värderingar (vi värdesätter integritet och rättssäkerhet). Med de helt skilda vinklarna om vad dokumentet ska innehålla är det givet att det blir stora missförstånd och upprörda känslor. Jag hoppas att genom att revidera dokumentet kan vi komma förbi de missförstånden och viktigast av allt är att förankra det.

Som snart färdigutbildad pedagog (nått ska jag väl kunna skryta med efter snart 6 års studier) så gillar jag att ta just klassrumsexemplet. Ska man få en klass med på regler i klassrummet för hur man ska bete sig så ska man inte sätta upp en lapp där det står ”Ha inte mobiltelefonen på under lektionen” och ”Kasta inte papper på varandra” utan man sätter sig tillsammans med eleverna och kommer överens om de regler som ska finnas. Jag kan lova att ungefär samma regler som DU vill ha kommer dyka upp, för eleverna vill också ha dem. Så vi kommer stå med ungefär samma regler oavsett metod, så då kan man undra var det skiljer sig. Det skiljer sig att regler/arbetsmetoder/värderingar som man varit delaktiga i att ta fram har man större respekt för och därför följer. Att få uppföranderegler bankade i huvudet kommer aldrig fungera i det här partiet vilket jag är glad för.

Vi kanske kommer fram till att vi behöver två värderingsdokument, vi kanske kommer fram till att politiska värderingar inte behövs eller så kommer vi fram till att vi inte behöver uppföranderegler. Det får vi se när slutresultatet produceras. Personligen tror jag att lösningen är just två dokument som tar upp båda sidornas perspektiv.

Jag kommer försöka få styrelsen att ta upp detta på nästa styrelsemöte som är redan den 14:e oktober. Lyckas inte det så kommer jag se till att det tas upp på ännu nästa möte.

Skrivelsen som i denna stund även skickas till Piratpartiets Styrelse:

Piratpartiets värderingar (http://www.piratpartiet.se/varderingar ), som klubbades av tidigare partistyrelse på styrelsemöte den 12-13 december 2009 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=22653&page=1 ).har ifrågasatts vid ett antal tillfällen efter att det antogs (för exempel: se Ulf Bjerelds analys här: http://ulfbjereld.blogspot.com/2009/12/piratpartister-pa-framkant-men.html samt följande forumtråd: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24106&page=1 ).

Vid klubbandet konstaterade dessutom den då sittande styrelsen att det fanns ett behov för ett levande dokument (protokollsutdrag: ”Styrelsen diskuterade frågan och konsaterade behovet om levande dokument rörande partiets kultur. Styrelsen beslöt att anta dokument ”Ledarskap i piratpartiet” samt ”Piratpartiets värderingar” efter votering. Dokument bifogas.” ). Då partiet nu går in i en period av självreflektion och eftertanke finns det utrymme för att se över dokumentet och göra eventuella ändringar för att uppfylla den tidigare styrelsens önskningar om ett levande dokument.

Då ett värderingsdokument av naturen bör vara ett bestående dokument som uppdateras med varsamhet är arbetet med översyn och framtagande ett tydligt falll av strategiskt arbete som därmed faller på styrelsens ansvarsområde. För att säkerställa ett gott underlag för en framtida styrelsediskussion om värderingsdokumentet, samt att arbetet förankras hos medlemmarna bör en arbetsgrupp utses av styrelsen för att, i samråd med medlemmarna, ta fram ett beslutsunderlag till ett framtida styrelsebeslut i frågan.

Yrkande

att (1): Styrelsen tillerkänner som sin åsikt att partiets värderingsdokument bör ses som ett levande dokument och därmed regelbundet omprövas och uppdateras.

att (2): Styrelsen ålägger åt Mårten Fjällström* att, senast den 30e november, lägga fram ett förslag till styrelsen på en arbetsgrupp som kan utreda värderingsdokumentet, samt ett förslag på de riktlinjer som denna arbetsgrupp ska utgå ifrån i sitt arbete.

 

*(Mårten är tillfrågad om han vill men jag ska erkänna att jag inte hört något från honom så personen kan komma att ändras, heck hela beslutet kan komma att ändras, detta är och ska ses som ett förslag)

Datalagring – hur skyddar vi oss?

Nu är det dags att driva genom datalagringsdirektivet. Hur lång tid det kommer ta är osäkert, men min gissning är att det inte kommer dröja allt för länge.

Jag är säker på att det kommer dyka upp diverse bloggar som klankar ner på regering och på opposition när det gäller datalagringsdirektivet. Det är givetvis bra på ett sätt, eftersom skuld ska läggas där det bör, och den skulden ligger på de som driver genom lagen. Vi kan vara hur arga som helst om att de ska införa detta, men låt mig få vara pessimistisk en stund; vi har vetat om detta länge, ”inget” har hänt och oavsett hur mycket vi gnäller så kommer det införas. Som jag sa, jag är pessimistisk just nu. Jag hoppas att jag kan skriva ett inlägg som handlar om hur fel jag hade och att vi stoppade allting i tid, men jag förväntar mig tyvärr det värsta.

En del kommer också påpeka hur lönlöst det är i jakten på brottslingar eftersom de som vet vad de håller på med (vilket tyvärr brottslingar gör) vet också hur man skyddar sig. De vet hur man bygger krypterad kommunikation som gör att det inte går att spåra, de vet hur man ändrar IP-adresser och studsar omkring dessa på servrar hit och dit.

Som det kanske märks är jag ingen datanörd. De som är det kommer förfäras över mitt språkbruk när det gäller de tekniska detaljerna jag prata om, eftersom jag just inte vet vad jag pratar om. Jag är samhällsvetare i grunden och snart pedagog till yrket. Jag är de ovetande stackars medborgare som inte kommer ha någon aning om ingen berättar för mig hur jag ska göra.

De som vill driva genom datalagring säger såklart att de gör det för att skydda oss. Dig och mig. Vanliga medborgare. Vi som har rent mjöl i påsen. Det som händer är dock att de är vi som hamnar i kläm. Det är vi som blir övervakade och förlorar vår integritet. Inte de som vet hur man skyddar sig.

Vad kan då du och jag göra, som inte vet hur man hackar tunnlar och kryptonycklar eller som inte vet hur man laddar ner den där senaste versionen av kryptering på mobilen eller som inte ens vet vad kryptering till fullo är? Vi kan påverka på alla sätt vi kan, skicka mail till politiker, skriva debattartiklar, gå ut på gatorna och demonstrera, vi kan gå upp till kamp! Dock kvarstår det faktum att vi inte vet hur vi skyddar oss från datalagringen.

Där har vi integritetsvänner ett stort ansvar att berätta på ett pedagogiskt, lättförståeligt och lättillgängligt sätt hur vi skyddar oss. Se detta som en utmaning du som vet hur man faktiskt gör att berätta det för oss som inte gör det. Låt oss hjälpa varandra.