Kandidatfrågan Nr2

Fråga nummer två i serien. Ställd av Anders Lindbäck. Tack Anders för att du fick mig att börja fundera på utskotten! Det var väldigt kul att diskutera runt frågan både en och två gånger innan jag satt mig för att skriva svaret!


När du kommer in i riksdagen
1. vilket utskott vill du sitta i ?
2. varför anser du lämpad att sitta där ?
3. varför vill du sitta där ?


När det gäller utskotten har jag inte tänkt så mycket på det innan men sen jag fick frågan har jag grunnat på det rätt mycket. Jag ser det som ganska givet att Utbildningsutskottet ligger mig varmt om hjärtat genom mitt engagemang i skolan och det faktum att jag vet hur lärarutbildningen är utformad, då jag har studerat till lärare i snart sex år och tar examen i sommar, och har jobbat ute i skolor. Jag har helt enkelt med mig praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap in i utskottet istället för bara allmänt tyckande vilket det annars har en tendens att bli inom politiken.

Jag tror det är viktigt att vi applicerar vår egen politik i utskotten, att vi driver de frågor som för Piratpartiets politik framåt (notera att jag inte diskuterar för ett utökat principprogram, det får medlemsmöten/årsmöten ta ställning till inte jag som enskild ledamot).

Det frågetecken som jag fortfarande har när det gäller utskottsarbete är dock hur det fungerar ihop med vågmästarrollen. Jag ställde frågan på lite ”högre nivå” och fick olika svar från olika personer. Min fundering gick helt enkelt ut på om vi förväntades att aktivt lobba för de frågor som den sittande regeringen (den som stödjer oss vill säga) tycker att vi ska lobba för oavsett personlig åsikt i frågan. Svaren var varierande ifrån de som tyckte att vi i så fall skulle vara tysta i utskotten om det som inte bidrog till vår egen politik, till att vi fick lobba för våra egna frågor till att vi absolut inte fick göra något för att göra den sittande regering sura på oss. Det är tydligen en fråga som inte är helt självklar men jag ska försöka ge min syn på det.

Som jag ser det så är jag faktiskt villig att lobba för frågor som jag inte tycker är bra för att få genom de frågor som jag tycker är bra, det vill säga Piratpartiets politik. Det finns givetvis gränser som är svåra att avgöra såhär i teorin (i utbildningsutskottet skulle det kunna vara betyg på dagis och likaså betyg i uppförande eller att helt avskaffa betyg, jag skulle ha svårt att lobba för), men skulle Partipiskan säga åt mig att det är vad som krävs skulle jag göra det. Detta eftersom jag ändå anser att Piratpartiets politik är så pass viktig.

Det finns de som anklagat det tänkandet för att vara en nickedocka, men jag ser det som lojalitet mot de som röstar på mig. De som röstar på mig i valet gör det för att de anser att jag kommer göra ett bra jobb som riksdagsledamot, och det i Piratpartiet innebär att jag har förstått principprogrammet och vågmästarrollen. Vågmästarrollen säger inte rakt ut att jag måste tycka saker på ett visst sätt, utan att jag ska trycka på en knapp även om jag inte håller med, men att ta det ett steg längre till att jag även måste jobba emot min egen åsikt tycker jag inte är så långt.

Det grundar sig helt enkelt i att vi måste göra vissa saker för att kunna utöva vågmästarrollen. Jag personligen tror inte att något block kommer se med milda ögon på oss om vi i utskotten säger en sak, och sedan röstar på ett annat sätt i plenisalen. Det vill säga att jag är starkt emot något i utskottet och jobbar hårt för att inte driva genom den frågan och om den sen går igenom så röstar jag för förslaget eftersom vågmästarrollen kräver det. Jag tror att då kommer vi få fler fiender än vänner inne i riksdagen och det är helt enkelt inte bra.

Jag tror i så fall att det är bättre att inte ha en åsikt i frågan. Sedan finns det de som har påpekat att vi inte kommer ha tid till andra frågor än Piratpartiets, vilket jag håller med om till stor del. Att driva våra frågor kommer ta tid och engagemang, det kommer inte bli lätt alls. Dock ser jag detta inte som ett ”vi driver andra frågor” utan som ett ”vi kanske måste det för att få genom de frågor vi vill ha igenom” och om man ser det i ett sådant ljus är det bra att ha debatten om hur det faktiskt ska fungera i utskotten.

Med det sagt ser jag det som en självklarhet att om jag inte skulle få en plats i utbildningsutskottet utan tilldelas/får ett annat utskott i mitt knä så kommer jag att sätta mig in de frågorna som finns där och kämpa lika hårt oavsett. Jag skulle antagligen inte ha samma erfarenhet att stötta mig på som inom utbildningspolitiken, men jag tror att när det gäller utskottsarbete kommer det handla lika mycket om diplomati och driv, två egenskaper som jag själv tycker att jag har mycket av. Med andra ord; Jag skulle bli väldigt glad om jag fick arbeta inom utbildningsutskottet, men jag tror att jag skulle kunna göra ett bra jobb i alla utskott.

Tack för frågan! Hoppas du anser att du fick ett bra svar på den också.

Annonser