Upprop angående primärvalet

Följande är ett upprop angående primärvalet och hur detta har skötts. Jag har valt att skriva under det inte för att jag egentligen tar avstånd från kvotering (i vissa fall kan jag till och med vara för kvotering) utan för att jag helt enkelt känner att jag inte kan stå bakom sättet som hela primärvalet har skötts, speciellt inte förlängningen och att välja att föra kampanj samtidigt som kandideringstiden förlängts. Det hela känns som en cirkus (och tyvärr inte en sådan med söta clowner) och jag vill egentligen att processen avbryts för att vi ska få tid att andas och tänka om och tänka rätt. En valberedning kanske inte heller är ultimat men det känns som ett bättre alternativ än den farsen som jag ser spela upp framför mina ögon just nu. Jag hopps att kritiken kommer fram och att den i alla fall reflekteras över. Att jag skriver på kommer inte hindra mig från att kandidera om det beslutas att vi ska tuta och köra som vi är på väg, och jag lovar att en kandidaturtext ska dyka upp på bloggen snarast möjligt!
Uppropet:

Vi anser att Piratpartiets primärval är en fars och kräver dess upprivning. Just nu har en situation skapats som gör att man ställt män mot kvinnor i partiet på ett högst olyckligt sätt. Vi tycker att det system som skapats är dåligt och direkt kontraproduktivt av följande anledningar:

Man har först skapat ett system som gör det svårare för kvinnor att tacka ja, då många kvinnor tenderar att vilja bli tillfrågade snarare än att framhäva sig själva. På det har man lagt en kvotering som gör att kvinnors kompetens direkt kan ifrågasättas. Ingen vill vara utfyllnad, alla vill bli värderade efter sin unika kompetens och lämplighet. De som vi nu uppmanar att ställa upp kommer inte att känna att de blir uppskattade för sin kompetens, de gör det för att kvoteringssystemet ska fungera.

Piratpartiet säger hela tiden att vi inte vill vara ett mansparti. Men vi börjar i fel ände. Istället för att låta män avgöra vad som är positivt för kvinnor borde de kvinnor som är aktiva i partiet få en mycket mer avgörande röst.

Fungerande grupper kan aldrig skapas med hjälp av en algoritm. Inom områden som personkemi, livserfarenhet och gruppdynamik finns inga ‘hårda’ fakta. Där måste man värdera människors kompetens på ett annat sätt.

Vi har potential att bli ett öppet parti med stor mångfald och olika infallsvinklar. Men då måste vi tänka långsiktigt, inte jaga varenda kvinna vi ser med blåslampa sista kandideringsdagen.

Med detta sagt tror vi att en valberedning hade tagit tillvara på människors unika kompetenser på bättre sätt. Till exempel hade en sådan kunnat se till att vi även fick in mer kompetens och intresse vad gäller patent, det hittills mest eftersatta området bland partiets hjärtefrågor.

Vi är inte för algoritmkvotering, vi tycker att en valberedning skulle ha bedömt på samma sätt som man bedömer geografisk spridning, utbildning, erfarenhet, intresseområden etc. Då hade vi kunnat få en mångfaldig lista med hög kompetens på flera olika områden.

Underskrivet av;
Ellen Söderberg
Isabella Lemoine
Karin Elofsson
Klara Ellström
Klara Tovhult
Marit Deldén
Sandra Grosse
Victoria Westberg